top of page

Ettevõttel kehtivad majandustegevuse registris järgmised majandustegevusteated (vt MTR väljavõte):

  • Omanikujärelevalve                            EEO003794

  • Ehitusprojekti ekspertiis                 EPE001214

  • Ehitise audit                                     EEK001256

Isikupõhiselt oman järgnevaid erialaseid kutsetunnistusi:

​​Täiendav erialane teave on leitav CV-st.

bottom of page